FANDOM


Utgitt av Schibsted Forlagene AS, Oslo 2007
Copyright © 2007 Mads Eriksen og Schibsted Forlagene
All Rights Reserved


Forord av Klaus Sonstad: Å være en deadlinejunkie er ingen spøk.
”Epilog”: De aller, aller første årene.


Innhold Rediger

M-striper fra begynnelsen i 2002 og ut 2004
Min kvinne har mange talenter
Div. helsidere
Min venn Paul
Syk, syk mann
ZOG
Romeo is bleeding

INFO Rediger

Denne boken tar for seg det Mads lagde til og med 2004, med unntak av Gnom (som har eget samlehefte). De stripene man kan finne online er fra 2005 og utover. Det betyr at du ikke finner innholdet av boken på www.madseriksen.no eller www.start.no .

Annet Rediger

  • Stripen på bunnen av side 135 er datert, 10/10 2004.
  • Trykkfeil på sidene 62 og 63, samme stripa to ganger (dette rettes sikkert til andre opplag).

I tillegg til M-stripene er det også på beggynnelsen av boka trykt de konseptene som inspirerte til M:
Min kvinne har mange talenter, tre helsider,
tre helsidere om Mads og madammen,
og ”Min venn Paul, fire helsidere.

På slutten av boka er det de andre (refuserte) konseptene til Mads som får stå på trykk.