FANDOM


Per, det siderodromofobiske planovergangsignalet.

M-stripe fra onsdag 10 januar 2007

Utgivelse
Trykket første gang i Dagbladet:
onsdag 10 januar 2007
 
 
Generelt
[[]]
Hovedreferanse:  Trafikklys
Stripetype:  Striper som handler om trafikklys
Stripen er en del av en serie
  • [[]]

HandlingRediger

Rute 1 Rute 2 Rute 3 Rute 4
Vi ser et signallys ved en planovergang med et rødt og et hvit lyssignal, kun det hvite lyser.

Tekstboks: Per, det siderodromofobiske planovergangsignalet.

Det hvite lyset slukkes. Et tog kommer forbi i full fart. Det røde lyset lyser.

Tankeboble fra Per: AAAAAAAAAAAAAAAAAh!

Lyder fra Per: DiNG DiNG DiNG DiNG

Litt støvdotter fra toget er igjen, det hvite lyset lyser nå.

Referanser til populærkulturenRediger

Mads har lagd en humoristisk vri på lyssignalene som er vanlig å se på planoverganger. En spesiell tolkning av lyssignal er et tema som går igjen i Mads' striper.

Detaljer i stripa som er viktige for handlingenRediger

Siderodromofobi betyr fobi for tog og togreise.

Detaljer i stripa som ikke er viktige for handlingenRediger

Toget som passerer har tilsynelatende klassisk NSB-fargedrakt.

TolkningerRediger

Per har siderodromofobi, og lyser rødt og gir fra seg ding-ding-lyder når han er redd. Altså lyser Per rødt og lager lydsignal når tog passerer, slik signaler ved planovergang skal gjøre.

StikkordRediger

Per, siderodromofobi, planovergang, lyssignal, lys, rødt, hvitt, tog, NSB, lydsignal